Wyrazy współczucia od Dyrekcji i Pracowników Galerii Klif

14.01.2019 Aktualności

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska.

Przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia Jego Rodzinie, przyjaciołom, sympatykom, mieszkańcom Gdańska.
Pan Paweł Adamowicz pozostanie w naszej pamięci jako współtwórca nowoczesnego Trójmiasta.

Dyrekcja i Pracownicy Galerii Klif